Menu

Vakmanschap voor een langdurige samenwerking

Etiquette

Bij Robers Vastgoedonderhoud stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk en aan onze medewerkers. Daarom kunt u het volgende van onze medewerkers verwachten: 

 • Schone werkkleding en een net representatief voorkomen
 • Geen gebruik van grove taal
 • Zichzelf aan de klant voorstellen en informeren welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden
 • Alleen roken waar dat is toegestaan
 • Gebruik maken van eigen sanitaire voorzieningen en niet het toilet van de klant of bewoner
 • Aan de bewoner en projectleider melden in het geval van veroorzaakte schade
 • Geen privételefoontjes plegen tijdens het werk, behalve in het geval van noodgevallen
 • Elke dag bij vertrek een opgeruimde werkplek achterlaten
 • Geen radio’s aan indien dit naar het oordeel van de bewoners/projectleider ongewenst is
 • Geen etensresten weggooien bij het chemisch afval
 • Melden bij de klant als het werk gereed is en informeren of alles naar wens is verlopen
 • Oplossen van eventuele gesignaleerde tekortkomingen